МВР

ОД Смолян

 

Отчет-анализ за състоянието на оперативната обстановка и постигнатите резултати в дейността на ОДМВР - Смолян през 2012 година.

ot4et ODMVR 2012.pdf