МВР

ОД Смолян

 

Терминални устройства ПОС за плащане на глоби по Закона за движението по пътищата в структури на МВР

22 май 2020

Министерството на вътрешните работи предоставя възможност за извършване на картови разплащания чрез терминални устройства ПОС на глоби по Закона за движението по пътищата в структури на ведомството

     Глобите, наложени от органи на Министерството на вътрешните работи за нарушения на Закона за движението по пътищата, може да се плащат и чрез дебитна карта чрез терминални устройства ПОС, инсталирани в отдел/сектор "Пътна полиция" и в районни управления към областните дирекции на МВР.
     При използване на предоставяната услуга платените задължения се отразяват веднага в Автоматизираната информационна система „Управление на наложени глоби по наказателни постановления и извършване на плащания по тях през Интернет, SMS и WAP” (АИС-АНД) на МВР. На основание чл. 4, ал. 5 от Закона за ограничаване на плащанията в брой за картовите плащания към бюджетни организации физическите и юридическите лица не заплащат банкови комисиони и такси.
     Пълния списък на отдел/сектор "Пътна полиция" и на районните управления към областните дирекции на МВР, където има терминални устройства ПОС, може да видите тук.

 22 май 2020 | 11:28