МВР

ОД Смолян

 

ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СМОЛЯН

Адрес: 4701 гр. Смолян, ул. "Родопи" 126

Началник Регистрация на МПС - тел: 030135519, 030135525

Свидетелства за управление на МПС - тел: 030135510

Административно наказателна дейност - тел:030135521

Регистрация на МПС - тел: 030135516, 030135529

Уважаеми граждани,

Уведомяваме ви, че може да подмените своето Свидетелство за управление на МПС преди изтичане на неговия срок на валидност.

В случай, че постоянният ви адрес е на територията на Смолянска област, заявление за подмяна на СУМПС може да подадете в сектор „Пътна полиция“ в гр. Смолян, както и във всяко едно от звената „Български документи за самоличност“ в РУ Девин, РУ Мадан, РУ Златоград и РУ Чепеларе.