МВР

ОД Смолян

 

1301- Издаване на транзитен регистрационен номер на ПС

12 юни 2015

Сектор "Пътна полиция" при ОДМВР Смолян

адрес: гр.Смолян, ул."Родопи" 126.  тел: 0301 35521
работно време: от понеделник до петък  08.30 - 17.30 часа

 

Нормативно основание: 

Наредба № I-45/2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства - чл.27, ал.1

Неодходими документи:

  • Чуждестранно свидетелство за регистрация (или българско СРМПС при износ)
  • Документи за придобиване на собствеността
  • Застраховка "Гражданска отговорност"
  • Документ за самоличност

Такси:

  • Заявление по образец - 2 лв.

  • Рег. Табели - 11.92 лв.

     

  • Разрешение за временно движение -7 лв..

  • Идентификация на МПС (за износ) - 6 лв.

 

Начини на плащане:

Плащане по банков път
 Квитанцията за заплатена такса е поименна и се прикрепва към заявлението.

Банкова сметка :
IBAN:BG69STSA93003103150001
BIC код на ЕАД “БАНКА ДСК – КЛОН СМОЛЯН”: STSABGSF

 

 30 януари 2020 | 15:12