МВР

ОД Смолян

 

1524 - Временно спиране от движение на ПС по желание на собственика

22 яну 2020

Сектор "Пътна полиция" при ОДМВР Смолян

адрес: гр.Смолян, ул."Родопи" 126.  тел: 0301 35521
работно време: от понеделник до петък  08.30 - 17.30 часа

 

Нормативно основание: 

Наредба № I-45/2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства - чл. 41

Неодходими документи:

  • Документ за самоличност

 

Такси:

  • Заявление по образец - 2 лв.

Начини на плащане:

Плащане по банков път
 Квитанцията за заплатена такса е поименна и се прикрепва към заявлението.

Банкова сметка :
IBAN:BG69STSA93003103150001
BIC код на ЕАД “БАНКА ДСК – КЛОН СМОЛЯН”: STSABGSF

 
Прикачени документи 1524 Temporary taking off road of vehicle on wish of the owner_fixed   (doc - 29,00KB) - 21 яну 2020 17:31

 22 януари 2020 | 11:17