МВР

ОД Смолян

 

ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СМОЛЯН

Адрес: 4701 гр. Смолян, ул. "Родопи" 126

Свидетелства за управление на МПС - тел: 030135510

Регистрация на МПС - тел: 030135516, 030135529