МВР

ОД Смолян

 

Извършване на прострелване на огнестрелно оръжие и създаване на куршумотека и гилзотека.

23 юни 2015

Районно управление – Смолян
Адрес, 4700 гр. Смолян, ул."Константин Иречек" № 1
Телефони - 0301/35348
от понеделник до петък: 08.30 ч. – 12.00  ч.; 13.00 ч. – 17.30 ч.


Районно управление – Девин
Адрес, 4800 гр. Девин, ул."Освобождение" № 38,
тел.: 03041/2393
Работно време:                                               
от понеделник до петък: 08.30 ч. – 12.00  ч.; 13.00 ч. – 17.30 ч.


Районно управление – Златоград
Адрес, 4980 гр.Златоград, ул. "Стефан Стамболов" № 7,
тел.: 03071/2020
Работно време:                                               
от понеделник до петък: 08.30 ч. – 12.00  ч.; 13.00 ч. – 17.30 ч.


Районно управление – Мадан
Адрес, 4900 гр.Мадан, ул. "Обединение" № 10,
тел.: 0308/23030
Работно време:                                               
от понеделник до петък: 0830 ч. – 12.00  ч.; 13.00 ч. – 17.30 ч.


Районно управление – Чепеларе
Адрес, 4850 гр. Чепеларе, ул. "Дичо Петров" № 1,
тел.: 03051/2223
Работно време:                                               
от понеделник до петък: 08.30 ч. – 12.00  ч.; 13.00 ч. – 17.30 ч.

 

НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ:

ЗОБВBПИ - Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия -  чл. 50, ал. 2

Срок на действие:

До 7 дни  от датата на придобиването на късоцевното огнестрелно оръжие (пистолет или револвер).

Процедура по предоставяне, Изисквания и Необходими документи:

1.Компетентен орган:

Компетентни са служители от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) или от областната дирекция на МВР (ОДМВР), определени със заповед на министъра на вътрешните работи.

2.Заявител:
Заявители са лицата получили разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие (пистолет и револвер), с изключение на огнестрелните оръжия по чл. 91, ал. 1 и 2 ЗОБВВПИ.

3. Вътрешен ход на административната услуга:
Заинтересованото лице предоставя за прострелване в срок до седем дни от датата на придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие (пистолет и револвер).
Служители от СДВР или ОДМВР извършват прострелването и изготвят протокол по образец.
Столичната дирекция на вътрешните работи или областната дирекция на МВР събира и завежда в гилзотеки и куршумотеки образци, годни за сравнително изследване.

 

Такси/цени, Банкова сметка:

10 лева по сметка на ОД МВР – Смолян, съгласно  чл. 1, ал. 2, т. 1  от ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ

 

Начини на плащане:

Плащане по банков път

Банкова сметка:
IBAN: BG69STSA93003103150001
BIC код на ЕАД “БАНКА ДСК – КЛОН СМОЛЯН”: STSABGSF

Плащане чрез картово разплащане

Таксата може да бъде платена и чрез картово разплащане на всички видове такси по Тарифа № 4 и на сумите по наказателни постановления чрез ПОС терминално устройство.

 27 декември 2018 | 16:46