МВР

ОД Смолян

 

 

Logo_ADM

Анкетна карта за проучване на удовлетвореността от административното обслужване в звената БДС, Пътна полиция и РУ

 

Анкетна карта за проучване на удовлетвореността от административното обслужване в група “Миграция“

 

 

Доклад относно удовлетвореността на гражданите, ползвали административни услуги в звената за административно обслужване на ОДМВР - Смолян през първото шестмесечие на 2020г.

 

Доклад относно удовлетвореността на гражданите, ползвали административни услуги в звената за административно обслужване на ОДМВР - Смолян през 2020г.