МВР

ОД Смолян

 

Logo_ADM

           Най-често срещани въпроси и отговори отностно документи за самоличност

 

 

 

 

 

 

          1. Може ли да се подаде заявление за издаване на документ за самоличност по електронен път?

          2. Ако има различие в данните от разпечатаното заявление, ще ми бъдат ли приети документите?

          3. Кога се снемат пръстови отпечатъци?

          4. В кои случаи се подменя личната карта?

          5. Кога се издава първата лична карта?

          6. Ако не е бил спазен срокът за издаване на първа лична карта, налагат ли се глоби?

          7. Връща ли се изтекъл документ?

          8. Какъв е срокът за изпълнение на отделните видове поръчки?

          9. Ако старата ми лична карта е безсрочна, необходимо ли е да я подменя с нова?

          10. Какво да предприемем, ако документите ни за самоличност за изгубени или откраднати?

         

     Използването на невалиден документ е нарушение и се санкционира.