МВР

ОД Смолян

 

Logo_ADM

           Най-често срещани въпроси и отговори отностно документи за самоличност

 

 

 

 

 

 

          1. Може ли да се подаде заявление за издаване на документ за самоличност по електронен път?

          2. Ако има различие в данните от разпечатаното заявление, ще ми бъдат ли приети документите?

          3. Кога се снемат пръстови отпечатъци?

          4. В кои случаи се подменя личната карта?

          5. Кога се издава първата лична карта?

          6. Ако не е бил спазен срокът за издаване на първа лична карта, налагат ли се глоби?

          7. Връща ли се изтекъл документ?

          8. Какъв е срокът за изпълнение на отделните видове поръчки?

          9. Ако старата ми лична карта е безсрочна, необходимо ли е да я подменя с нова?

          10. Какво да предприемем, ако документите ни за самоличност за изгубени или откраднати?

         

     Използването на невалиден документ е нарушение и се санкционира.

 

Най-често срещани въпроси и отговори относно издаване на СУМПС и регистрация на МПС 

1. Кои са необходимите документи за издаване и подмяна на СУМПС?

2. Какъв е срока за издаване на СУМПС?

3. Каква е таксата за издаване на СУМПС?

4. Може ли да бъде получено новото СУМПС от друго лице?

5. Къде могат да бъдат подадени документи за издаване на СУМПС и къде може да бъде получено?

6. Какъв е срока за издаване на наказателно постановление?

7. Може ли наказателно постановление да бъде получено от друго лице?

8. Какъв е срока за заплащане на глоба, наложена с наказателно постановление, фиш или ел фиш?

9. Къде могат да бъдат платени глобите, наложени с наказателно постановление, фиш или ел фиш?

10. Какъв е реда за подаване на документи за издаване на СУМПС , ако предходния документ е изгубен или откраднат?

11. Откъде се получават отнети СУМПС?

12. Може ли да се яви лице за проверка на психологическа годност, преди срока на изтичане на наказанието "лишаване от право да управлява МПС" за определен срок?

13. Как може да се получи регистрационен номер по желание и на каква стойност?

14. В какъв срок от закупуването на МПС ,същото трябва да бъде представено за регистрация в сектор "Пътна полиция"?

15. Може ли да се запазят същите регистрационни табели, при закупуване на МПС от друга област и МПС трябва ли да бъде представен в сектор "Пътна полиция" при зачисляване по постоянен адрес?

16. Кои са необходимите документи за първоначална регистрация на ППС?

17. Може ли друго лице да извърши регистрацията на МПС?

18. Какъв е реда за възстановяване на прекратена регистрация на МПС на основание чл.171, т.2а, бук_а_ и бук_б_ от ЗДвП?