МВР

ОД Сливен

 

 Вътрешни правила

Вътрешни правила по ЗОП 2021 г.

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в ОДМВР Сливен, утвърдени със Заповед №343з-957/21.05.2020г.

Изменение и допълнение на заповед № 343з-957/21.05.2020 г. относно утвърждаване на Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в ОДМВР – Сливен