МВР

ОД Сливен

 

 Вътрешни правила

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в ОДМВР Сливен, утвърдени със Заповед №343з-957/21.05.2020г.