МВР

ОД Сливен

 

СЪОБЩЕНИЕ по реда на чл.26, ал.1 от АПК до Хофмут Доминик Денис

21 авг 2019

На основание чл.26, ал.1 от Административно процесуалния кодекс и във връзка с постъпило искане с вх. № 343000-7138/19.08.2019 г. по описа на ОДМВР Сливен, Ви уведомяваме, че в сектор “Български документи за самоличност” при ОД МВР - Сливен е образувано административно производство за налагане на принудителна административна мярка по чл.76, т.9 от Закона за българските лични документи на детето Ви.
Във връзка със започналото административно производство можете да получите информация и да изложите своите възражения в сектор „Български документи за самоличност“ при ОД МВР - Сливен, адрес: гр. Сливен, ул. “Д-р Миркович” № 2, ет.2, стая № 204.

 21 август 2019 | 15:04