МВР

ОД Сливен

 

СЪОБЩЕНИЕ по реда на чл.26, ал.1 от АПК до Авджъ Хатидже

16 апр 2021

По реда на чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че имате за получаване следните документи – съобщение с рег. №343000-3998/06.04.2021 г. по описа на ОД МВР – Сливен. 
Документите може да получите в едноседмичен срок в група „Миграция“ при ОД МВР – Сливен с адрес: 8800 гр. Сливен, ул. „Д-р Миркович“ №2, ет.2, стая 205, тел. +359 44 644 439, email: [email protected], след което същите се считат за връчени.

 16 април 2021 | 08:58