МВР

ОД Сливен

 

СЪОБЩЕНИЕ до Петър Стоянов Денев

12 апр 2021

На основание чл.61, ал.1 от АПК, Ви уведомяваме, че e издадена заповед № 21001733 от 31.03.2021 г. на директор на Областна дирекция на МВР Сливен.
Съобщение за горното не Ви е връчено, тъй като не сте намерен на постоянния Ви адрес.
Можете да се запознаете и да получите копие от заповедта (лично или чрез лице, упълномощено с нотариално заверено изрично пълномощно) в ОД МВР Сливен, сектор „Български документи за самоличност”, гр.Сливен, ул. „Д-р Миркович” № 2.
12.04.2021 г.

 12 април 2021 | 16:31