МВР

ОД Сливен

 

ОБЯВА за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на – недвижим имот – публична държавна собственост

20 окт 2015

Търгът е обявен със заповед рег.№ 8121з- 1226/08.10.2015 на министъра на ВР

Със заповед рег.№ 8121з- 1226/08.10.2015 на министъра на ВР е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на – недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ 1. Сграда с масивна конструкция с полезна площ 87,5 кв.м, 2. Сграда първи етаж (битова сграда), с полезна площ 40,11 кв.м, 3. Сграда втори етаж (битова сграда), с полезна площ 39,6 кв.м, 4. 3бр. Бунгала, с обща полезна площ 34 кв. м., 5. Сграда на един етаж (обслужваща сграда) с полезна площ – 26,64 кв.м, находящ се с. Паничерево, общ. Гурково, обл. Стара Загора, в чашата на язовир „Жребчево”, област Сливен , с предназначение – Учебен център

Общата стойност на наема за всички описани сгради възлиза на 328,58 лв (триста двадесет и осем лева и 58 ст) без ДДС.

Цена на тръжната документация – 12 лв с включен ДДС, закупена от сектор ФО при ОДМВР- Сливен, гр. Сливен, ул. „Миркович” №2, ет.4.

Краен срок и място за приемане на заявления за участие в търга до 17.00 часа на 25.11.2015г. в сградата на ОДМВР- Сливен, ул. „Ген. Скобелев” №5, ет.3, стая № 310- явно деловодство.

Търгът ще се проведе на 26.11.2015г. от 11.30 часа в сградата на ОДМВР- Сливен, ул. „Генерал Скобелев” №5, ет.3, стая № 315.

Тел. 044 666 600, 044 644 470

 23 май 2017 | 17:08