МВР

ОД Сливен

 

ЗАПОВЕД № 8121з-831/08.08.2016Г. ОТНОСНО: проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, открит със заповед №8121з-631/21.06.2016г. на министъра на вътрешните работи

10 авг 2016

ЗАПОВЕД №8121з-831/08.08.2016г.

 23 май 2017 | 17:08