МВР

ОД Сливен

 

Заповед № 8121з-755/22.07.2016г. за определяне на участник, спечелил проведен търг с тайно наддаване

25 юли 2016

 

Прикачени документи Заповед № 8121з-755/22.07.2016г.   (pdf - 685,00KB) - 12 юни 2017 14:08

 23 май 2017 | 17:08