МВР

ОД Сливен

 

ОДМВР-Сливен: Определяне на участник, спечелил проведен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на части от недвижим имот, откит със заповед рег.№8121з-360/03.04.2018г. на министъра на вътрешните работи

29 юни 2018

Прикачени документи 8121з-696   (pdf - 138,00KB) - 29 юни 2018 13:39

 29 юни 2018 | 13:39