МВР

ОД Сливен

 

30 октомври 2020

График на мобилните екипи за месец ноември 2020 година

На 5.11.2020г. селата Самуилово, мечкарево, Николаево и Панаретовци от общ.Сливен.
На 5.11.2020г. селата Боров дол, Жълт бряг и Бяла паланка от общ. Твърдица.

На 19.11.2020г. селата Чинтулово, Малко чочовени, Селиминово и Гавраилово от общ.Сливен.
На 19.11.2020г. селата Ябланово, Топузово, Соколарци и Орлово от общ.Котел. 
Изображения

 30 октомври 2020 | 09:35