МВР

ОД Сливен

 

30 април 2019

График на мобилните екипи за месец май

9.05.2019г. селата Мокрен, Пъдарево, Седларево от общ.Котел

9.05.2019г. селата Караново, Кортен, Асеновец и Крима Круша от общ.Нова Загора

30.05.2019г. селата Езеро, Сокол, Еленово, Питово от общ.Нова Загора

30.05.2019г. селата Сърцево, Близнец, Червенаково от общ.Твърдица 
Изображения

 20 май 2019 | 14:25