МВР

ОД Сливен

 

Актуално съобщение

02 окт 2012

До участниците в процедура "Възлагане на обществена поръчка", чрез публична покана с предмет строително монтажни работи на обект "Преустройство на места за настаняване на задържани лица към РУП-Сливен"

Информираме Ви, че определената от възложителя комисия ще заседава на 03.10.2012г. от 10,00 часа в сградата на ОДМВР-Сливен,ет.3,стая 315.

 

 06 юли 2018 | 13:25