МВР

ОД Сливен

 

СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТИ: 1. “ПРЕУСТРОЙСТВО НА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНИ ЛИЦА КЪМ РУП- КОТЕЛ”; 2.“ПРЕУСТРОЙСТВО НА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНИ ЛИЦА КЪМ РУП- ТВЪРДИЦА”;

08 окт 2013

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП
попълва се от кандидат или участник/ подизпълнител

Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП

К О Л И Ч Е С Т В Е Н А С М Е Т К А-Котел

К О Л И Ч Е С Т В Е Н А С М Е Т К А-Твърдица

К О Л И Ч Е С Т В Е Н А С М Е Т К А-Нова Загора

СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

АКТУАЛНО СЪОБЩЕНИЕ

 

 

 06 юли 2018 | 13:25