МВР

ОД Сливен

 

Доставка на регистрационни табели за МПС и за ремаркета теглени от тях

17 ное 2015

ОДМВР-Сливен уведомява, че на 01.12.2015 г., от 14,00 часа, в зала 315 в сградата на дирекцията, ще се разгледат получените оферти за доставка на регистрационни табели за ППС.

Съобщение за непроведена процедура

Публична покана 343000-11168/17.11.2015г.

Приложения:

№1 - Образец на Представяне на участника;

№2 - Техническа спецификация;

№3 - Образец на Ценова оферта

№4 - Образец на Декларация на удостоверение на липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и т.3 от ЗОП

№5 - Проект на договор;

 

 06 юли 2018 | 13:25