МВР

ОД Сливен

 

2015 0001 Договаряне без обявяване по ЗОП за доставка на електрическа енергия за сгради, ползвани от ОДМВР-Сливен

12 май 2015

Документи и информация

 

 
Прикачени документи Решение 343000-3109/02.04.2015г.   (doc - 1,21MB) - 12 юни 2017 14:08
Информация за сключен договор   (doc - 2,01MB) - 12 юни 2017 14:08

 06 юли 2018 | 13:25