МВР

ОД Сливен

 

2018-0002Извършване на СМР в обекти на ОДМВР-Сливен по 5 обособени позиции

06 юли 2018

06.07.2018 година Събиране на оферти с обява №34000-5269/06.07.2018г. ОДМВР-Сливен

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВЪЗЛАГАНЕТО
Прикачени документи Техническа спецификация   (docx - 36,00KB) - 06 юли 2018 11:37
Образци   (rar - 283,00KB) - 06 юли 2018 11:38
Документация към обявата   (doc - 988,00KB) - 06 юли 2018 14:29
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП   (rar - 4,57MB) - 06 юли 2018 15:06

 12 юли 2018 | 15:48