МВР

ОД Сливен

 

2018-0001 Договаряне без предварително обявление за обществена поръчка с предмет "Снабдяване с електрическа енергия на обектите на ОДМВР Сливен, находящи се на територията на област Сливен"

08 мар 2018

Решение за откриване на процедура договаряне без предварително обявление с предмет "Снабдяване с електрическа енергия на обектите на ОДМВР Сливен, находящи се на територията на област Сливен"
Списък с имоти ОДМВР Сливен
Решение на ДКЕР
Карта на обособена територия

 09 март 2018 | 08:56