МВР

ОД Сливен

 

19.09.2016г.-001 Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с № 343000-8249/19.09.2016г.

19 сеп 2016

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с УРИ 343000-8249/19.09.2016г.

Документация към обява за възлагане на обществена поръчка с УРИ 343р-12479/19.09.2016г.

Приложение № 1 към ценовото предложение

Приложение № 2 към ценовото предложение

Съобщение

 

 06 юли 2018 | 13:25