МВР

ОД Сливен

 

Заявление за издаване на СУМПС с бърза услуга може да подадете в:

ОДМВР/РУ

Работно време на сектор "ПП" от

понеделник до петък

Административен адрес

ОДМВР СЛИВЕН Сектор "ПП"

от 08.30 ч. до 17.30 ч.

гр. Сливен, п.к. 8800, ул. „Банско шосе“ №20