МВР

ОД Сливен

 

Контакти РУ Твърдица:

 

Работно време на сектор БДС от

понеделник до петък

Административен адрес

РУ Твърдица

от 08.30 ч. до 17.30 ч.

гр. Твърдица, п.к. 8890, ул. “Княз Борис І” № 72А
тел. +359 44 644 495