МВР

ОД Сливен

 

Контакти РУ Нова Загора:

 

Работно време на сектор БДС от

понеделник до петък

Административен адрес

РУ Нова Загора

от 08.30 ч. до 17.30 ч.

гр. Нова Загора, п.к. 8900, пл. “Свобода” №12
тел. +359 44 644 475