МВР

ОД Сливен

 

Контакти РУ Котел:

 

Работно време на сектор БДС от

понеделник до петък

Административен адрес

РУ Котел

от 08.30 ч. до 17.30 ч.

гр. Котел, п.к. 8970, ул. “Проф. Павлов” №38
тел. +359 44 644 485