МВР

ОД Сливен

 

Заявление за издаване на лична карта с обикновена услуга може да подадете в:

 

СДВР/ОДМВР/РУ

Работно време на сектор БДС от

понеделник до петък

Административен адрес

ОДМВР СЛИВЕН

от 08.30 ч. до 17.30 ч.

гр. Сливен, п.к. 8800, ул. „Д-р Миркович“ №2

РУ Нова Загора

от 08.30 ч. до 17.30 ч.

гр. Нова Загора, п.к.8900, пл. “Свобода” №12

РУ Котел

от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.30 ч.

8970 гр. Котел, ул. “Проф. Павлов” №38

РУ Твърдица

от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.30 ч.

8890 гр. Твърдица, ул. “Княз Борис І” № 72А