МВР

ОД Сливен

 

Заявление за издаване на лична карта с бърза услуга може да подадете в:

ОДМВР/РУ

Работно време на сектор БДС от

понеделник до петък

Административен адрес

ОДМВР СЛИВЕН

от 08.30 ч. до 17.30 ч.

гр. Сливен, п.к. 8800, ул. „Д-р Миркович“ №2