МВР

ОД Сливен

 

Какво да предприемем при изгубване или кражба на документи за самоличност?

    При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ българският гражданин е задължен в срок до три дни да заяви това обстоятелство в:

- Република България - в най-близкото звено “Български документи за самоличност” (БДС) при СДВР, ОДМВР или РУ към тях;

- чужбина - в най-близкото дипломатическо или консулско представителство на Република България.

    С цел предотвратяване на злоупотреба с изгубен/откраднат български личен документ е необходимо да се попълни декларация Приложение № 6 към чл.17, ал.1 от Правилника за издаване на българските лични документи, която да се депозира лично. На основание подадената декларация документът ще бъде обявен за невалиден в информационния фонд на МВР, в Шенгенската информационна система и автоматизирана информационна система Интерпол.

    При намиране на изгубен/откраднат български личен документ, сте длъжни да се явите в най-близкото звено БДС при СДВР, ОДМВР или РУ към тях или в дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина, за да го представите.

    В случай че заявите за изгубен/откраднат български личен документ в полицията на държава членка на Шенген или на Интерпол, то документът Ви ще бъде обявен в Шенгенската информационна система или автоматизирана информационна система Интерпол.

    Използването на невалиден документ е административно нарушение и се санкционира.

 

ВНИМАНИЕ!

    Не пътувайте с обявен за изгубен/откраднат български личен документ, тъй като същият ще бъде иззет от компетентните полицейски или митнически власти.