МВР

ОД Сливен

 

Заявление за издаване на КБ, КЧХС, КЧПУ, УПБ, УПЧХС, УПЧПУ с бърза услуга можа да подадете в:

СДВР/ОДМВР/РУ

Работно време на сектор "БДС" от

понеделник до петък

Адрес

ОДМВР

от 08.30 ч. до 17.30 ч.

8800 гр. Сливен, ул. „Д-р Миркович“ № 2