МВР

ОД Силистра

 

Статистически данни

Статистически данни за състоянието на престъпността за периода 01.01.2021 г. - 30.06.2021 г. в ОДМВР-Силистра и РУ

Статистически данни за състоянието на престъпността за периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. в ОДМВР-Силистра и РУ

Статистически данни за състоянието на престъпността за периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г. в ОДМВР-Силистра и РУ

Статистически данни за състоянието на престъпността за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г. в ОДМВР-Силистра и РУ

Статистически данни за състоянието на престъпността за периода 01.01.2019 г. -30.06.2019 г. в ОДМВР-Силистра и РУ

Статистически данни за състоянието на престъпността за периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г. в ОДМВР-Силистра и РУ

Статистически данни за състоянието на престъпността за периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г. в ОДМВР-Силистра и РУ

Статистически данни за състоянието на престъпността за периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. в ОДМВР-Силистра и РУ

Статистически данни за състоянието на престъпността за периода 01.01.2017 г.-30.06.2017 г. в ОДМВР-Силистра и РУ

Статистически данни за състоянието на престъпността за периода 01.01.2016 г.- 31.12.2016 г. в ОДМВР-Силистра и РУ

Статистически данни за състоянието на престъпността за периода 01.01.2016 г.-30.06.2016 г. в ОДМВР-Силистра и РУ

Статистически данни за състоянието на престъпността за периода 01.07.2015 г.-31.12.2015 г. в ОДМВР-Силистра и РУ

Статистически данни за състоянието на престъпността за периода 01.01.2015 г.-30.06.2015 г. в ОДМВР-Силистра и РУ

Статистически данни за състоянието на престъпността за периода 01.07.2014 г.-31.12.2014 г. в ОДМВР-Силистра и РУ

Статистически данни за състоянието на престъпността за първите 8 месеца на 2014 г. в ОДМВР Силистра и РУ