МВР

ОД Силистра

 

22 апр 2021

Важно за гражданите с изтичащи лични документи

Информация към 22.04.2021 г.

Гражданите с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР – Силистра, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи във всяко едно от звената БДС на територията на областта – в гр. Силистра, гр. Дулово и гр. Тутракан.    

Мярката е с цел облекчаване на по-натовареното звено БДС в гр. Силистра, както и за удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес.

Готовите лични документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението.

В тази връзка Ви предоставяме информация за натовареността на сектор БДС при ОДМВР - Силистра, както следва:


 

 

19.04.2021 г.

понеделник

20.04.2021 г.

вторник

21.04.2021 г.

сряда

22.04.2021 г.

четвъртък

23.04.2021 г.

петък

 

Сектор БДС

Приети заявления

Приети заявления

Приети заявления

Приети заявления

Приети заявления

общо:

ОДМВР-Силистра

77
61 53


191

РУ - Дулово

22 15
21


58

РУ - Тутракан

17
17
11


45

 

Адреси на звената в сектор БДС:

гр. Силистра, бул. „Македония“ № 175

гр. Дулово, ул. „Васил Левски“ № 6

гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 2

Работно време

от понеделник до петък

от 8.30 ч.  до 17.30 ч.

Проветряване и дезинфекция
10:00 ч. - 10:20 ч.
15:00 ч. - 15:20 ч.


Повече информация може да намерите тукОДМВР-Силистра ще обезпечава обществения ред, сигурността и законосъобразното протичане на изборите за Народно събрание

Сигнали на граждани за нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес, се приемат на откритата денонощна линия 02/90 112 98 и e-mail: [email protected] в министерството

В ОДМВР-Силистра е създадена организация за гарантиране на сигурността, ефективно противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите и опазване на обществения ред в периода на подготовката и произвеждането на изборите за Народно събрание на 4 април т.г. Сформиран е оперативен щаб под ръководството на областния директор старши комисар Юлиян Караславов, който управлява силите и средствата на дирекцията и осъществява взаимодействие с институциите, имащи отношение към изборния процес.

Предприети са действия за обезпечаване на реда и охраната на изборните материали, устройствата за електронно гласуване и изборните помещения при подготовката, произвеждането и до окончателното приключване на изборния процес. В деня на вота пряк ангажимент в охраната ще имат 230 служители на Областната дирекция на МВР, РД „Пожарна безопасност и защита на населението” и РД „Гранична полиция” в Силистра.

Във всички изборни помещения са извършени охранителни проверки и е проконтролирана пожарната обезопасеност.

Предприети са мерки гражданите, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи, също да могат да упражнят правото си на глас. Те могат да подадат искане за издаване на удостоверение за гласуване в сектор „Български документи за самоличност” при ОДМВР-Силистра, в РУ-Дулово и в РУ-Тутракан от 30 март до 03 април 2021 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., а на 4 април – от 08:30 до 19:00 часа.

Сигнали за нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес, се приемат на откритата денонощна линия 02/90 112 98 и e-mail: [email protected] в министерството. Гражданите могат да търсят съдействие от полицията и в районните управления, както и на тел.112.

02 апр 2021

Увеличава се опасността от пожари в сухи треви в началото на пролетния сезон, предупреждават от РДПБЗН-Силистра

Със затоплянето на времето се увеличава опасността от пожари в сухи треви и отпадъци, предупреждават от РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Силистра. По традиция в началото на пролетния сезон започва почистването на дворовете на жилищни сгради, градини, лозя и други селскостопански имоти от сухи треви, клони и суха листна маса. Практиката показва, че често стопаните прибягват към огъня като средство за почистване на сухата растителност, без да си дават сметка, че тя е основен път за разпространение на пламъците.

В извъннаселените места най-често запалванията се предизвикват от хвърлена неизгасена цигара или клечка кибрит или от палене на огън на пожароопасни места. Особено опасно е паленето на сухи треви и храсти в близост до горски масиви, тъй като при наличие на вятър огънят за кратко време може да обхване големи площи.

От РДПБЗН-Силистра напомнят на гражданите, че изгарянето на стърнища и други растителни отпадъци в земеделските земи е забранено!

Не трябва да се пали огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня.

Когато се пали огън в дворовете, огнището трябва предварително да бъде обезопасено. Покрай него не трябва да има горими материали, а в близост да бъдат подготвени подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.).

Паленето на огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата крие опасност от пренасяне на огъня и неговото бързо разпространение. Запаленият огън не трябва да бъде оставян без наблюдение!

В случай на пожар е необходимо незабавно да се сигнализира на телефон 112!

29 мар 2021

ЗА ОД НА МВР Силистра

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО