МВР

ОД Силистра

 

20 мар 2019

Добра оценка даде професионалното ръководство на МВР за работата на Областна дирекция-Силистра през 2018 г.

Оценката на професионалното ръководство на МВР за дейността на Областна дирекция-Силистра през 2018 г. е добра. Постигнат е значим напредък по поставените задачи и той е най-видим по отношение на пътнотранспортния травматизъм, където е налице съществен спад при броя на произшествията и при броя на загиналите граждани. Това каза днес в Силистра заместник-главният секретар на вътрешното ведомство главен комисар Георги Арабаджиев след състоялия се отчет за работата на областната дирекция през изминалата година. В заседанието участваха също заместник-директорът на ГДБОП старши комисар Стоян Темелакиев, административните ръководители на съда и прокуратурата, представители на други структури на МВР и на партньорски организации.

Главен комисар Арабаджиев открои добрата организацията по линия на битовата престъпност, в резултат на която са постигнати резултати както по отношение на регистрираната престъпност, така и по отношение на повишената разкриваемост. Той отбеляза добрите показатели на ОДМВР-Силистра във връзка с противодействието на корупционните престъпления и на телефонните измами. Същевременно предоставянето на услуги на гражданите на едно гише бе посочено като задача, изискваща допълнителни усилия за преодоляване на съществуващото положение.

От своя страна заместник-директорът на ГДБОП старши комисар Стоян Темелакиев подкрепи дадената оценка и изтъкна доброто взаимодействие между ГДНП и ГДБОП във връзка с последните значими реализации на оперативните служби в Силистра.

Според отчета, представен от директора на ОДМВР-Силистра старши комисар Юлиян Караславов, статистическите данни за престъпността през 2018 г. показват относителна стабилност и устойчивост. Налице е намаление на нивото на регистрираната престъпност със 17,93%. През изтеклата година са регистрирани 943 престъпления, срещу 1149 за предходната 2017 г. Постигнатият процент на разкриваемост на престъпленията през 2018 г. е 55, 67%. Същевременно са разкрити и 144 престъпления от предходни периоди.

Коефициентът на престъпност (брой регистрирани престъпления на 100 хил. души) е 746,24 като тук също се отчита намаление спрямо 2017 г. с около 163 престъпления на 100 хил.души население (909,26 за 2017 г.)

Традиционно в структурата на криминалната престъпност продължават да  доминират кражбите (около 27% от регистрираните престъпления), следвани от престъпленията, свързани с наркотици, измамите и др. Нисък остава делът на тежките престъпления срещу личността. През 2018 г. е регистрирано 1 умишлено убийство, което е разкрито.

През 2018 г. продължава тенденцията на устойчивост при детската престъпност. Относителният дял на разкритите криминални престъпления, извършени от непълнолетни, е 4.32% от общия брой разкрити криминални престъпления.

По отношение на пътната безопасност се отчита намаление на броя на пътнотранспортните произшествия с 23 (306 през 2018 г., спрямо 329 през 2017 г.). Загиналите граждани са 13 (21 през 2017 г.), ранените са 124 (120 през 2017 г.).

Със затоплянето на времето нараства рискът от пожари в тревните площи

Високите дневни температури и продължителното засушаване в съчетание с небрежното човешко поведение рязко увеличават вероятността от възникване на запалвания с последващи пожари в тревните площи, предупреждават от „Пожарна безопасност и защита на населението” – Силистра. Само през последните три дни в областта възникнаха 25 пожара в тревна растителност, като в два от случаите бяха нанесени и материални щети.

Същевременно със затоплянето на времето започва пролетното почистване на дворове, градини, лозя и други селскостопански имоти. Практиката показва, че често стопаните прибягват към огъня като средство за почистване на сухата растителност, без да си дават сметка, че тя е основен път за разпространение на пламъците. Наличието на вятър създава допълнителен риск. 

В извъннаселените места най-често запалванията се предизвикват от хвърлена неизгасена цигара или клечка кибрит или от палене на огън на пожароопасни места. През ранната пролет тревната растителност е суха и лесно се запалва.

Не трябва да се пали огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня.
Когато се пали огън в дворовете, огнището трябва предварително да бъде обезопасено. Покрай него не трябва да има горими материали, а в близост да бъдат подготвени подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.). 
Паленето на огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата крие опасност от пренасяне на огъня и неговото бързо разпространение. Запаленият огън не трябва  да бъде оставян без наблюдение! 

Същевременно е в сила забраната за палене на палене на стърнища, слама, суха трева и отпадъци по слоговете, крайпътните ивици и други тревни площи. При констатиране на нарушения са предвидени административни санкции в размер до 2000 лв.
В случай на пожар е необходимо незабавно да се сигнализира на телефон 112.

11 мар 2019

Шестима са привлечени към наказателна отговорност за извършено длъжностно присвояване

Заместник- директорът на ГДНП ст. комисар Благородна Макева окачестви работата на служителите от ОДМВР-Силистра по случая като много добра и прецизна

На 8 март, при проведена специализирана полицейска операция, е установена организирана престъпна група, извършвала длъжностно присвояване. Операцията е реализирана след изключително интензивна и професионална работа на разследващите екипи от ГДБОП, ГДНП, ОДМВР- Силистра и Специализираната прокуратура.

Групата е действала на територията на София и Силистра, от 2017 г. до настоящия момент, като е извършвала т. нар. „уреждане“ на пенсии на граждани, чрез представяне пред НОИ- Силистра на документи, удостоверяващи неистински трудов и осигурителен стаж.

Според събраните до момента данни, в нея са участвали две длъжностни лица на високи ръководни постове в НОИ- Силистра, бивш служител на НОИ- София, както и тричленно семейство. Вследствие на дейността им, на множество граждани е била дадена възможност да получат неследващи се бюджетни средства. Услугата е била заплащана от самата стойност на отпуснатите пенсии, като членовете на групата са разполагали с дебитните карти на лицата, а чрез издадени им пълномощни лично са посещавали пощенските клонове, откъдето са теглели самите пенсии.

През вчерашния ден са извършени претърсвания на 14 адреса, два от които служебни, от леки автомобили, както и обиски на лица. Иззети са множество мобилни телефони, пенсионни документи, банкови карти и извлечения от банкови документи. В хода на разследването е установена ролята на директора на НОИ- Силистра, който е диктувал по телефона на началничката на отдела за отпускане на пенсии лични данни на хора, желаещи да получат пенсия, без да им се следва. Чрез специална бележка тя е отбелязвала за останалите служители, че това са хора, близки до директора. По този начин пенсионните досиета са били изготвяни по- бързо и без извършване на нужните проверки. По отношение на семейството е установено, че тримата са изготвяли голяма част от неистинските удостоверителни документи, съхранявали са ги в дома си, а синът е извършвал на негов адрес адресни регистрации на желаещи да им бъдат отпуснати такива пенсии, обобщи говорителят на Специализираната прокуратура Сийка Милева.

Към настоящия момент към наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. 321 от НК са привлечени шестима души, посочи наблюдаващият прокурор. Възнаграждението за издаването на неистинските удостоверителни документи е било в зависимост от отпуснатата пенсия. До момента са установени около 20 случая на неправомерно отпуснати пенсии и то във високи размери. Установено е, че получателите им никога не са работили в предприятията, отбелязани в трудовите им книжки, нито са отговаряли на условията за пенсиониране, някои от тях не са имали почти никакъв трудов стаж.

Като много добра и прецизна окачестви работата на служителите от ОДМВР-Силистра заместник- директорът на ГДНП ст. комисар Благородна Макева, която коментира координационните действия по случая. Вчерашната операция на територията на двата града е благодарение на активните съвместни действия на служителите от трите структури на МВР. Извършено бе качествено проследяване и анализиране на голям обем документи и събрани доказателства за извършвана в голям период от време престъпна дейност, довели до вчерашната успешна реализация. 

09 мар 2019

График за посещение на населени места без постоянно полицейско присъствие от мобилни екипи на ОДМВР-Силистра за месец март 2019 г.

Съгласно график, утвърден от директора на ОДМВР-Силистра, през месец март 2019 г. мобилен екип, включващ служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“, сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ и сектор „Пътна полиция“, ще проведе срещи по въпроси на сигурността и реда с представители на местната власт и жители на следните населени места:

 

Община Ситово

Село Любен – 07.03.2019 г., 09.45 часа

Село Добротица – 07.03.2019 г. , 10.30 часа

Село Слатина – 07.03.2019 г. ,11.00 часа

Село Нова Попина  – 07.03.2019 г. 11.45 часа

Село Гарван – 07.03.2019 г. , 13.30 часа

 

 

Община Кайнарджа

Село Светослав – 14.03.2019 г., 10.00 часа

Село Чолаково - 14.03.2019 г., 10.30 часа

Село Господиново – 14.03.2019 г., 11.00 часа

Село Стрелково – 14.03.2019 г., 11.30 часа

 

 

Община Алфатар

Село Чуковец – 21.03.2019 г., 10.00 часа

Село Цар Асен – 21.03.2019 г., 10.30 часа

Село Алеково – 21.03.2019 г., 1.00 часа

Село Бистра – 21.03.2019 г., 11.30 часа

Село Кутловица – 21.03.2019 г., 12.30 часа

 

 

Община Тутракан

Село Царев дол – 28.03.2019 г., 10.00 часа

Село Преславци – 28.03.2019 г., 10.30 часа

Село Антимово – 28.03.2019 г., 11.00 часа

Село Пожарево – 28.03.2019 г., 11.30 часа

Село Търновци - 28.03.2019 г., 13.00 часа

 

Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, обслужващи съответния район. Гражданите и представителите на местната власт имат възможност да подават сигнали във връзка с пътната безопасност, опазването на обществения ред, за извършени престъпления, както и сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

04 мар 2019

Главният секретар на МВР Ивайло Иванов и зам.-главният прокурор Иван Гешев проведоха работно съвещание в Силистра

На работната среща със служители на областната дирекция на МВР и прокурори от окръжната и районната прокуратури в Силистра бяха обсъдени съвместните действия по проверки и досъдебни производства, свързани със съставени или ползвани неистински или с невярно съдържание експертни решения на ТЕЛК.

Анализът и координирането на работата ни се налага поради факта, че в Силистра процентът на лицата, ползващи т.нар. инвалидни пенсии е най-висок - 28,61%,, в пъти по-висок от средния в страната - отбеляза зам.-главният прокурор Иван Гешев. По думите му има системен проблем. Това, което ще направим съвместно с колегите от МВР е да продължим  работата си и се надявам в скоро време да се вземат мерки от  наказателно-правен аспект за решаване на този проблем, допълни Иван Гешев.

Главният  секретар на МВР Ивайло Иванов увери, че е създадена добра организация за работа и престои да се извърши огромен обем от процесуално следствени действия. Работи се и превантивно, добави той.

28 фев 2019

ЗА ОД НА МВР Силистра

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО