МВР

ОД Силистра

 

30 окт 2020

Важно за гражданите с изтичащи лични документи през 2020 г.

Информация към 30.10.2020 г.

Гражданите с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР – Силистра, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи във всяко едно от звената БДС на територията на областта – в гр. Силистра, гр. Дулово и гр. Тутракан.    

Мярката е с цел облекчаване на по-натовареното звено БДС в гр. Силистра, както и за удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес.

Готовите лични документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението.

В тази връзка Ви предоставяме информация за натовареността на сектор БДС при ОДМВР - Силистра, както следва:

 

 

26.10.2020 г.

понеделник

27.10.2020 г.

вторник

28.10.2020 г.

сряда

29.10.2020 г.

четвъртък

30.10.2020 г.

петък

 

Сектор БДС

Приети заявления

Приети заявления

Приети заявления

Приети заявления

Приети заявления

общо:

ОДМВР-Силистра

111
84
79
72

346

РУ - Дулово

4
30
25
24

 83

РУ – Тутракан

36
16
14
15

81

 

Адреси на звената в сектор БДС:

гр. Силистра, бул. „Македония“ № 175

гр. Дулово, ул. „Васил Левски“ № 6

гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 2

Работно време

от понеделник до петък

от 8.30 ч.  до 17.30 ч.

Проветряване и дезинфекция
10:00 ч. - 10:20 ч.
15:00 ч. - 15:20 ч.


Повече информация може да намерите тук

Пътна полиция започва акция „Зима“

На 1 ноември в Силистренска област, както и в цялата страна, започва традиционната полицейска акция „Зима”. Тя ще продължи до 30 ноември, като основната ѝ цел е ограничаване на пътнотранспортния травматизъм през есенно-зимния сезон. В рамките ѝ ще се проведат три тематични кампании, реализирани успешно през последните пет години.

Първата – „С безопасно пътно превозно средство през зимата”, е насочена към водачите на велосипеди, превозни средства с животинска тяга и др. и ще протече от 01 до 10 ноември. Пътните полицаи ще следят за спазване на въведените ограничения за движение на велосипеди, индивидуални електрически превозни средства, каруци и селскостопанска техника по определени пътища или участъци от тях от републиканската пътна мрежа, за технически неизправни пътни превозни средства, за използване на светлоотразителни жилетки от велосипедистите и др.

Втората кампания – „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя”, ще се проведе от 11 до 20 ноември с фокус върху пешеходците, пътниците и поведението на водачите спрямо пешеходците. Дейността ще бъде насочена към превенция над поведението на пешеходците, пътниците и над водачите, неосигуряващи предимство на пешеходците. Ще се извърша активен контрол за спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане, както и за даване на предимство на пешеходците на пешеходните пътеки. Специално внимание ще се обръща на пешеходци, движещи се неправилно в тъмната част на денонощието, особено в извъннаселените места. При установяване на нарушения ще се налагат ефективни санкции. В третата неделя на месец ноември – 15 ноември, ще бъде отбелязан Световният ден за възпоминание на жертвите на пътнотранспортни произшествия.

Контролът на техническата изправност на автомобилите и на осветителните им системи ще бъде акцент в третата кампания - „Безопасно шофиране през зимата”. Тя ще се проведе от 21 до 30 ноември. Насочена е към водачите на моторни превозни средства, техническата изправност на автомобилите и поведението на водачите спрямо пешеходците.,

От сектор „Пътна полиция“ предоставят следните препоръки за безопасност на пътя през настъпващия зимен сезон: Необходимо е използването на гуми, предназначени за зимни условия, или гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм през периода от 15 ноември до 1 март, съгласно ЗДвП. Триколесните и четириколесните МПС следва задължително да са оборудвани с аптечка, обезопасителен триъгълник, пожарогасител и светлоотразителна жилетка, както и с други средства за безопасно пътуване през зимата – вериги за сняг, одеяло, зареждане с антифриз, незамръзващ препарат за измиване на стъклата, изправност на отоплителната система, на светлинните източници и светлоотразителната сигнализация на превозното средство. От съществено значение е добавянето на светлоотразителни елементи към облеклото на пешеходците, използването на пешеходни подлези, надлези и пешеходни пътеки за безопасно пресичане, задължително използване на светлоотразителни жилетки от водачите на велосипеди при движение в извъннаселените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост.

 

От 01.01.2020 г. до 27.10.2020 г. в Силистренска област са регистрирани 230 пътнотранспортни произшествия, 67 от които тежки. Загинали са 12 граждани, а ранените са 82.

През предходния зимен период (01.11.2019 г. – 31.03.2020 г.) в област Силистра са настъпили 107 пътнотранспортни произшествия, 32 от които тежки. Загинали са 7 граждани, ранените са 31.


Зима 2020 година: Препоръки


30 окт 2020

График за посещение на населени места без постоянно полицейско присъствие от мобилни екипи на ОДМВР-Силистра за месец ноември 2020 г.

Съгласно график, утвърден от директора на ОДМВР-Силистра, през месец ноември 2020 г. мобилен екип, включващ служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“, сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ и сектор „Пътна полиция“, ще проведе срещи по въпроси на сигурността и реда с представители на местната власт и жители на следните населени места:
Община Дулово

Село Черник – 12.11.2020 г., 09:30 часа

Село Овен – 12.11.2020 г., 10:00 часа

Село Вокил – 12.11.2020 г., 10:30 часа

Село Руйно – 12.11.2020 г., 11:00 часа

Село Яребица – 12.11.2020 г., 13:00 часа

 

 

Община Главиница

Село Дичево – 19.11.2020 г., 09:30 часа

Село Сокол – 19.11.2020 г., 10:00 часа

Село Суходол – 19.11.2020 г., 10:30 часа

Село Бащино – 19.11.2020 г., 11:00 часа

Село Коларово – 19.11.2020 г., 13:00 часа

 

 

Община Главиница

Село Цар Самуил – 26.11.2020 г., 09:30 часа

Село Нова Черна – 26.11.2020 г., 10:00 часа

Село Сяново – 26.11.2020 г., 10:30 часа

Село Старо село – 26.11.2020 г., 11:00 часа

Село Търновци – 26.11.2020 г., 13:00 часаЦелта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, обслужващи съответния район. Гражданите и представителите на местната власт имат възможност да подават сигнали във връзка с пътната безопасност, опазването на обществения ред, за извършени престъпления, както и сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

29 окт 2020

ЗА ОД НА МВР Силистра

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО