МВР

ОД Силистра

 

22 юни 2021

Важно за гражданите с изтичащи лични документи

Информация към 22.06.2021 г.

Гражданите с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР – Силистра, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи във всяко едно от звената БДС на територията на областта – в гр. Силистра, гр. Дулово и гр. Тутракан.    

Мярката е с цел облекчаване на по-натовареното звено БДС в гр. Силистра, както и за удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес.

Готовите лични документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението.

В тази връзка предоставяме информация за натовареността на сектор БДС при ОДМВР - Силистра, както следва:


 

 

21.06.2021 г.

понеделник

22.06.2021 г.

вторник

23.06.2021 г.

сряда

24.06.2021 г.

четвъртък

25.06.2021 г.

петък

 

Сектор БДС

Приети заявления

Приети заявления

Приети заявления

Приети заявления

Приети заявления

общо:

ОДМВР-Силистра

116
116

РУ - Дулово

29
29

РУ - Тутракан

28
28

 

Адреси на звената в сектор БДС:

гр. Силистра, бул. „Македония“ № 175

гр. Дулово, ул. „Васил Левски“ № 6

гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 2

Работно време

от понеделник до петък

от 8.30 ч.  до 17.30 ч.

Проветряване и дезинфекция
10:00 ч. - 10:20 ч.
15:00 ч. - 15:20 ч.


Повече информация може да намерите тук

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Силистра ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Служителите от звената на сектора в ОДМВР-Силистра, РУ-Дулово и РУ- Тутракан ще работят на 10 юли от 08.30 ч. до 17.30 ч. и на 11 юли от 08.30 ч. до 19.30 ч.

Гражданите могат да подават искания за удостоверения до 17.00 часа на 10.07.2021 г. и до 19.00 часа на 11.07.2021 г.

 

В седмицата преди 11 юли 2021 г., когато ще се проведат изборите за Народно събрание, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. Създадена е следната организация за работа:

  1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването ѝ или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
  2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 09 юли 2021 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

 

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

 

  1. Гражданите лично да подадат искане в ОДМВР - Силистра или РУ - Дулово и РУ - Тутракан за дните от 06 юли 2021 г. до 10 юли  2021 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 11 юли 2021 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч. Информация за работното време на всяко звено БДС е поставена на входа на помещенията, в които се осъществява административно обслужване на граждани по линия на документи за самоличност и на интернет страницата на ОДМВР - Силистра;
  2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта;
  3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

 

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

 

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 11 ЮЛИ 2021 Г.

 

16 юни 2021

МВР открива телефонна линия, на която да се подават сигнали за нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на министерството в изборния процес

От днес - 11.06.2021 г., до 12.07.2021 г. в МВР ще работи денонощна телефонна линия 02/90 112 98. На нея, както и на e-mail [email protected], гражданите ще могат да съобщават за забелязани от тях нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес.  Създадена е организация за непрекъснат режим на обслужване на линиите.
Откриването им е част от предприетите във вътрешното ведомство мерки за обезпечаването на сигурността и обществения ред при провеждането на редовните парламентарни избори.

11 юни 2021

В ход е акция „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“

Целта е ограничаване на причините и условията за пътнотранспортни произшествия с деца по време на лятната ваканция. Акцията се провежда в цялата страна за времето от 15 юни до 31 август 2021 година.

При контрола на пътната безопасност униформените ще акцентират върху спазването на ограниченията на скоростта в районите на учебните заведения, предимството на пешеходците, управлението на двуколесни МПС от неправоспособни водачи, в т.ч. от малолетни и непълнолетни, използването на защитни каски и обезопасителни колани.

Засилено полицейско присъствие ще има в дните, в които са ученическите празненства за края на учебната година, както и в дните, в които официално се закрива учебната година за учениците от гимназиален етап.

При участия на служители на ОДМВР-Силистра в обучителни форми с деца и ученици през летния ваканционен период ще се дават конкретни препоръки за безопасно поведение на децата като участници в движението по пътищата, свързани с:

* игра на безопасни места;

* управление на велосипеди и други видове пътни превозни средства – индивидуално електрическо превозно средство, тротинетка, ролери, скейтборд, ховърборд и др., в съответствие с разпоредбите на Закона за движение по пътищата, съобразно възрастта на децата; 

* правилно движение като пешеходци и безопасно поведение като пътници в пътните преводни средства;

* разясняване на административно-наказателната отговорност при управление на МПС от неправоспособни подрастващи и др.

През летните месеци ще се провеждат специализирани полицейски операции, насочени към неправилно движение на пешеходци, велосипедисти и водачи на други двуколесни превози средства, в т.ч. и деца, контрол над използването на детски обезопасителни системи и предпазни колани и др.

 

Статистически данни за пътнотранспортни произшествие с участието на деца на територията на Силистренска област

В периода от 01.06.2020 г. до 31.08.2020 г. на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, са регистрирани 8 пътнотранспортни произшествия с участието на деца на възраст от 2 г. до 17 г. Пострадали са общо 4 деца – 2 от тях тежко /16-годишни момчета, в качеството на водачи/ и 2 леко /17-годишен като водач и 9-годишен като пешеходец/. 4 от децата са участвали в автопроизшествията като водачи, 3 като пътници и 1 като пешеходец.

За сравнение, през същия период на 2019 г.  са регистрирани 21 пътнотранспортни произшествия с участието на деца на възраст от 3 г. до 17 г.  Загинало е 17-годишно момче като пътник в автомобил, няма тежко пострадали, леко ранени са 7 деца. 19 от децата са участвали в автопроизшествията като пътници, 1 като водач и 1 като пешеходец.

През настоящата година за периода от 01.01.2021 г. до 31.05.2021 г. са регистрирани 9 пътнотранспортни произшествия с участието на деца на възраст от 3 г. до 17 г. Няма загинали или тежко ранени, леко пострадали са 3 деца /в качеството на пешеходци – на 3 г., на 5 г. и на 15 г./. 4 от децата са участвали в автопроизшествията като водачи, 3 като пешеходци и 2 като пътници.Препоръки за безопасност през летния ваканционен период


22 юни 2021

ЗА ОД НА МВР Силистра

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО