МВР

ОД Силистра

 

Издаване на служебна бележка за извършени пожарогасителни действия или за аварийно-спасителна дейност

13 юли 2017

Заинтересованите лица подават в съответните РС ПБЗН или в РД ПБЗН следните документи:

1. Писмено искане до началника на РС ПБЗН  или  директора на РД ПБЗН;
2. Документ за платена такса 2,50 лв. (съгласно тарифа № 4), внесени по  сметка ОББ-Силистра IBAN BG 55UBBS80023112495110.

Документът се издава, за да послужи пред застрахователните компании и други заинтересовани институции.

 03 декември 2019 | 10:03