МВР

ОД Силистра

 

Издаване на разрешения на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност

17 дек 2018

Заинтересованите лица подават в РД ПБЗН Силистра следните документи:
1.Писмено заявление  до директора на РД ПБЗН Силистра;
2.Документи описани в заявлението;
3.Документ за платена такса за административна услуга съгласно тарифа № 4, внесени по  сметка ОББ-Силистра IBAN BG 55UBBS80023112495110.

 03 декември 2019 | 10:05