МВР

ОД Силистра

 

Анкетна карта

16 сеп 2019

Анкетна карта

Анкетна карта

Годишен доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставяни от РДПБЗН-Силистра през 2019 г.

 07 януари 2020 | 16:41