МВР

ОД Силистра

 

07 септември 2017

Срещи на началника на РУ-Силистра с гражданите

График за месец септември

08.09.2017 г. 12.00 - 14.00 часа - среща с жители на община Алфатар в сградата на Общината
13.09.2017 г. 10.00 - 12.00 часа - среща с жители на община Ситово в сградата на Участък - Ситово
20.09.2017 г. 10.00-  12.00 часа - среща с жители на община Кайнарджа в сградата на Участък - Кайнарджа
27.09.2017 г. 10.00 - 12.00 часа - среща с жители на селата Айдемир, Сребърна и Ветрен в сградата на Участък - Айдемир

 07 септември 2017 | 13:56