МВР

ОД Силистра

 

16 октомври 2020

Пътни полицаи обучават тутраканските деца на правилата за безопасност

Пътни полицаи от РУ-Тутракан обучават децата от учебните заведения в общината на правилата за безопасност на движението по пътищата. Беседите се провеждат по график, съгласуван с Регионалното управление на образованието, от началото на новата учебна година. Инициативата има превантивен характер и е част от традиционната полицейска акция „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“. В нея са обхванати както деца от детските градини, така и ученици от всички училищни степени.

На достъпен език и съобразно възрастовите особености пътните полицаи запознават децата с основните правила за безопасност при пресичане на кръстовища и оживени улици, при управление на велосипеди в градска среда и с правилното поведение на пътниците в превозните средства. С по-големите се обсъждат теми  за личната отговорност на всеки от участниците в движението и възможните последици от всяко безразсъдство на пътя. До момента са проведени десетина беседи, но съобразно графика те ще продължат до края на учебната година.

Тези дни домакини на подобни прояви бяха Детска градина „Патиланчо“ и Детска градина „Славянка“ в Тутракан. С атрактивни игри под ръководството на полицейски инспектор Димитър Раев и младши автоконтрольор Красимир Великов децата затвърдиха и надградиха познанията си за пътната безопасност. С благодарствен адрес до Районното управление малчуганите и екипът на ДГ „Патиланчо“ засвидетелстваха признателност към полицейските служители за инициативността и отзивчивостта им при гостуването в детското заведение.

Изображения

 16 октомври 2020 | 14:14