МВР

ОД Силистра

 

30 октомври 2020

Пътна полиция започва акция „Зима“

На 1 ноември в Силистренска област, както и в цялата страна, започва традиционната полицейска акция „Зима”. Тя ще продължи до 30 ноември, като основната ѝ цел е ограничаване на пътнотранспортния травматизъм през есенно-зимния сезон. В рамките ѝ ще се проведат три тематични кампании, реализирани успешно през последните пет години.

Първата – „С безопасно пътно превозно средство през зимата”, е насочена към водачите на велосипеди, превозни средства с животинска тяга и др. и ще протече от 01 до 10 ноември. Пътните полицаи ще следят за спазване на въведените ограничения за движение на велосипеди, индивидуални електрически превозни средства, каруци и селскостопанска техника по определени пътища или участъци от тях от републиканската пътна мрежа, за технически неизправни пътни превозни средства, за използване на светлоотразителни жилетки от велосипедистите и др.

Втората кампания – „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя”, ще се проведе от 11 до 20 ноември с фокус върху пешеходците, пътниците и поведението на водачите спрямо пешеходците. Дейността ще бъде насочена към превенция над поведението на пешеходците, пътниците и над водачите, неосигуряващи предимство на пешеходците. Ще се извърша активен контрол за спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане, както и за даване на предимство на пешеходците на пешеходните пътеки. Специално внимание ще се обръща на пешеходци, движещи се неправилно в тъмната част на денонощието, особено в извъннаселените места. При установяване на нарушения ще се налагат ефективни санкции. В третата неделя на месец ноември – 15 ноември, ще бъде отбелязан Световният ден за възпоминание на жертвите на пътнотранспортни произшествия.

Контролът на техническата изправност на автомобилите и на осветителните им системи ще бъде акцент в третата кампания - „Безопасно шофиране през зимата”. Тя ще се проведе от 21 до 30 ноември. Насочена е към водачите на моторни превозни средства, техническата изправност на автомобилите и поведението на водачите спрямо пешеходците.,

От сектор „Пътна полиция“ предоставят следните препоръки за безопасност на пътя през настъпващия зимен сезон: Необходимо е използването на гуми, предназначени за зимни условия, или гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм през периода от 15 ноември до 1 март, съгласно ЗДвП. Триколесните и четириколесните МПС следва задължително да са оборудвани с аптечка, обезопасителен триъгълник, пожарогасител и светлоотразителна жилетка, както и с други средства за безопасно пътуване през зимата – вериги за сняг, одеяло, зареждане с антифриз, незамръзващ препарат за измиване на стъклата, изправност на отоплителната система, на светлинните източници и светлоотразителната сигнализация на превозното средство. От съществено значение е добавянето на светлоотразителни елементи към облеклото на пешеходците, използването на пешеходни подлези, надлези и пешеходни пътеки за безопасно пресичане, задължително използване на светлоотразителни жилетки от водачите на велосипеди при движение в извъннаселените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост.

 

От 01.01.2020 г. до 27.10.2020 г. в Силистренска област са регистрирани 230 пътнотранспортни произшествия, 67 от които тежки. Загинали са 12 граждани, а ранените са 82.

През предходния зимен период (01.11.2019 г. – 31.03.2020 г.) в област Силистра са настъпили 107 пътнотранспортни произшествия, 32 от които тежки. Загинали са 7 граждани, ранените са 31.


Зима 2020 година: Препоръки


Изображения

 30 октомври 2020 | 09:04