МВР

ОД Силистра

 

15 юли 2021

Започва прием на заявления за регистрационен номер по избор от група СС 0001-0999, серия АХ

От 15.07.2021 г. за времето от 08.30 ч. до 11.50 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч., съгласно заповед № 342з-674/14.07.2021 г. на директора на ОДМВР-Силистра, гражданите може да подават заявления за предоставяне на право на ползване на регистрационен номер по избор от наличните в сектор „Пътна полиция” при ОДМВР-Силистра – група СС от 0001 до 0999, серия АХ, както следва: комбинация от цифри по чл.26, т. 4 от Тарифа № 4 – 0022, 0033, 0044, 0055, 0066, 0077, 0088, 0123, 0202, 0220, 0303, 0330, 0404, 0440, 0505, 0550, 0606, 0660.


Заявленията се приемат в сектор „Пътна полиция” до изчерпване на номерата от списъка или до приключване на серията. Към момента не е възможно предоставяне на услугата по интернет.
Телефон за справки – 086/886 671.  
При получаване на следващата партида номера информацията на сайта ще бъде своевременно актуализирана. 
Подробна информация за технологичния ред на подаването на заявленията може да видите тук.
Изображения

 16 юли 2021 | 17:00