МВР

ОД Силистра

 

30 декември 2019

График за посещение на населени места без постоянно полицейско присъствие от мобилни екипи на ОДМВР-Силистра за месец януари 2020 г.

Съгласно график, утвърден от директора на ОДМВР-Силистра, през месец януари 2020 г. мобилен екип, включващ служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“, сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ и сектор „Пътна полиция“, ще проведе срещи по въпроси на сигурността и реда с представители на местната власт и жители на следните населени места:

 

Община Тутракан

Село Цар Самуил -  16.01.2020 г., 09:30 часа

Село Нова Черна – 16.01.2020 г., 10:00 часа

Село Сеново – 16.01.2020 г., 10:30 часа

Село Търновци – 16.01.2020 г., 11:30 часа

Община Кайнарджа

Село Краново – 23.01.2020 г., 09:30 часа

Село Добруджанка – 23.01.2020 г., 10:00 часа

Село Зарник – 23.01.2020 г., 10:30 часа

Село Голеш – 23.01.2020 г., 11:30 часа

 

 

Община Главиница

Село Осен – 30.01.2020 г., 09:30 часа

Село Стефан Караджа – 30.01.2020 г., 10:00 часа

Село Преславци – 30.01.2020 г., 10:30 часа

Село Царев дол – 30.01.2020 г., 11:00 часа

 

Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, обслужващи съответния район. Гражданите и представителите на местната власт имат възможност да подават сигнали във връзка с пътната безопасност, опазването на обществения ред, за извършени престъпления, както и сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

 

Изображения

 30 декември 2019 | 14:42