МВР

ОД Силистра

 

28 май 2021

График за посещение на населени места без постоянно полицейско присъствие от мобилни екипи на ОДМВР-Силистра за месец юни 2021 г.

Съгласно график, утвърден от директора на ОДМВР-Силистра, през месец юни 2021 г. мобилен екип, включващ служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“, сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ и сектор „Пътна полиция“, ще проведе срещи по въпроси на сигурността и реда с представители на местната власт и жители на следните населени места:

 

 

Община Главиница

Село Коларово – 10.06.2021 г., 09:30 часа

Село Малък Преславец – 10.06.2021 г., 10:00 часа

Село Долно Ряхово – 10.06.2021 г., 10:30 часа

Село Богданци  – 10.06.2021 г., 11:30 часа

Село Косара – 10.06.2021 г., 12:00 часа


 


Община Ситово

Село Нова Попина – 17.06.2021 г., 09:30 часа

Село Искра – 17.06.2021 г., 10:00 часа

Село Добротица – 17.06.2021 г., 10:30 часа

Село Любен – 17.06.2021 г., 11:0 часа

 

 

Община Дулово

Село Златоклас – 17.06.2021 г., 12:00 часа


 

 

Община Главиница

Село Подлес – 24.06.2021 г., 09:30 часа

Село Листец – 24.06.2021 г., 10:00 часа

Село Вълкан – 24.06.2021 г., 10:30 часа

Село Зебил  – 24.06.2021 г., 11:00 часа

Село Зарица – 24.06.2021 г., 12:00 часа

 

 

 

Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, обслужващи съответния район. Гражданите и представителите на местната власт имат възможност да подават сигнали във връзка с пътната безопасност, опазването на обществения ред, за извършени престъпления, както и сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

Изображения

 28 май 2021 | 15:25