МВР

ОД Силистра

 

30 юни 2020

График за посещение на населени места без постоянно полицейско присъствие от мобилни екипи на ОДМВР-Силистра за месец юли 2020 г.

Съгласно график, утвърден от директора на ОДМВР-Силистра, през месец юли 2020 г. мобилен екип, включващ служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“, сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ и сектор „Пътна полиция“, ще проведе срещи по въпроси на сигурността и реда с представители на местната власт и жители на следните населени места:

 

Община Алфатар

Село Чуковец – 09.07.2020 г., 09:30 часа

Село Цар Асен – 09.07.2020 г., 10:00 часа

Село Алеково – 09.07.2020 г., 10:30 часа

Село Бистра – 09.07.2020 г., 11:00 часа

Село Кутловица – 09.07.2020 г., 11:30 часа

Село Васил Левски – 09.07.2020 г., 13:00 часаОбщина Главиница

Село Малък Преславец – 16.07.2020 г., 09:30 часа

Село Долно Ряхово – 16.07.2020 г., 10:00 часа

Село Зафирово – 16.07.2020 г., 10:30 часа

Село Калугерене  – 16.07.2020 г., 11:00 часа

Село Ножарево – 16.0.2020 г., 13:00 часа

Село Падина – 16.07.2020 г., 13:30 часаОбщина Дулово

Село Паисиево – 23.07.2020 г., 09:30 часа

Село Орешене - 23.07.2020 г., 10:00 часа

Село Боил – 23.07.2020 г., 10:30 часа

Село Долец – 23.07.2020 г., 11:00 часа

Село Окорш – 23.07.2020 г., 13:00 часа

 

Община Ситово

Село Поляна – 30.07.2020 г., 09:30 часа

Село Попина – 30.07.2020 г., 10:00 часа

Село Гарван – 30.07.2020 г., 10:30 часа

Село Нова Попина – 30.07.2020 г., 11:00 часа

Село Искра – 30.07.2020 г., 13:00 часа

 

Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, обслужващи съответния район. Гражданите и представителите на местната власт имат възможност да подават сигнали във връзка с пътната безопасност, опазването на обществения ред, за извършени престъпления, както и сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

Изображения

 30 юни 2020 | 09:46