МВР

ОД Силистра

 

30 април 2020

График за посещение на населени места без постоянно полицейско присъствие от мобилни екипи на ОДМВР-Силистра за месец май 2020 г.

Съгласно график, утвърден от директора на ОДМВР-Силистра, през месец май 2020 г. мобилен екип, включващ служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“, сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ и сектор „Пътна полиция“, ще проведе срещи по въпроси на сигурността и реда с представители на местната власт и жители на следните населени места:

 

Община Дулово

Село Окорш – 07.05.2020 г., 09:30 часа

Село Долец  – 07.05.2020 г., 10:00 часа

Село Паисиево– 07.05.2020 г., 10:30 часа

Село Боил – 07.05.2020 г., 11:00 часа

Село Орешене – 07.05.2020 г., 13:00 часа

 

Община Тутракан

Село Цар Самуил – 14.05.2020 г., 09:30 часа

Село Нова Черна – 14.05.2020 г., 10:00 часа

Село Сяново – 14.05.2020 г., 10:30 часа

Село Старо село – 14.05.2020 г., 11:00 часа

Село Търновци – 14.05.2020 г., 13:00 часа

 

Община Главиница

Село Дичево – 21.05.2020 г., 09:30 часа

Село Сокол – 21.05.2020 г., 10:00 часа

Село Суходол  – 21.05.2020 г., 10:30 часа

Село Бащино – 21.05.2020 г., 11:00 часа

Село Коларово – 21.05.2020 г., 13:00 часа

 


Община Кайнарджа

Село Стрелково – 28.05.2020 г., 09:30 часа

Село Давидово – 28.05.2020 г., 10:00 часа

Село Посев – 28.05.2020 г., 10:30 часа

Село Попрусаново – 28.05.2020 г., 11:00 часа

Село Господиново – 28.05.2020 г., 13:00 часа

 

 

 

Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, обслужващи съответния район. Гражданите и представителите на местната власт имат възможност да подават сигнали във връзка с пътната безопасност, опазването на обществения ред, за извършени престъпления, както и сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

 

Изображения

 30 април 2020 | 16:15