МВР

ОД Силистра

 

28 ноември 2019

График за посещение на населени места без постоянно полицейско присъствие от мобилни екипи на ОДМВР-Силистра за месец декември 2019 г.

Съгласно график, утвърден от директора на ОДМВР-Силистра, през месец декември 2019 г. мобилен екип, включващ служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“, сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ и сектор „Пътна полиция“, ще проведе срещи по въпроси на сигурността и реда с представители на местната власт и жители на следните населени места:

 

Община Дулово

Село Скала – 05.12.2019 г., 09:30 часа

Село Секулово – 05.12.2019 г., 10:00 часа

Село Прохлада – 05.12.2019 г., 10:30 часа

Село Грънчарово – 05.12.2019 г., 11:30 часа

Село Раздел - 05.12.2019 г., 13:00 часаОбщина Главиница

Село Калугерене – 12.12.2019 г., 09:30 часа

Село Ножарево – 12.12.2019 г., 10:00 часа

Село Падина – 12.12.2019 г., 10:30 часа

Село Сокол – 12.12.2019 г., 11:30 часа

Село Дичево – 12.12.2019 г., 13:00 часа

 

Община Силистра

Село Смилец – 19.12.2019 г., 09:30 часа

Село Ламбриново – 19.12.2019 г., 10:00 часа

Село Сърпово – 19.12.2019 г., 10:30 часа

Село Йорданово – 19.12.2019 г., 11:00 часа

Село Брадвари – 19.12.2019 г., 13:00 часа

 

 

Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, обслужващи съответния район. Гражданите и представителите на местната власт имат възможност да подават сигнали във връзка с пътната безопасност, опазването на обществения ред, за извършени престъпления, както и сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

Изображения

 28 ноември 2019 | 09:34