МВР

ОД Силистра

 

30 ноември 2018

График за посещение на населени места без постоянно полицейско присъствие от мобилни екипи на ОДМВР-Силистра за месец декември 2018 г.

Съгласно график, утвърден от директора на ОДМВР-Силистра, през месец май 2018 г. мобилен екип, включващ служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“, сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ и сектор „Пътна полиция“, ще проведе срещи по въпроси на сигурността и реда с представители на местната власт и жители на следните населени места:

 

 

Община Силистра

Село Главан – 13.12.2018 г., 10.00 часа

Село Поп Кралево – 13.12.2018 г., 10.30 часа

Село Ветрен – 20.12.2018 г., 11.30 часа

Село Сребърна – 20.12.2018 г. , 12.00 часа

 

Община Алфатар

Село Васил Левски – 13.12.2018 г., 11.30 часа

Село Кутловица – 13.12.2018 г., 12.00 часа


 

Община Кайнарджа

Село Войново – 13.12.2018 г. , 11.00 часа

 

Община Ситово

Село Гарван – 20.12.2018 г., 10.00 часа

Село Попина – 20.12.2018 г. , 10.30 часа

Село Поляна – 20.12.2018 г., 11.00 часа

 

Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, обслужващи съответния район. Гражданите и представителите на местната власт имат възможност да подават сигнали във връзка с пътната безопасност, опазването на обществения ред, за извършени престъпления, както и сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

Изображения

 30 ноември 2018 | 14:50