МВР

ОД Силистра

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Силистра

08 окт 2019

конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Силистра

На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Силистра за вакантна изпълнителска длъжност, за която се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
Районно управление - Дулово
Група „Криминална полиция“
- разузнавач VІ - V степен (ИП) - 1 ( една) вакантна длъжностЗап. № 8121К-12661.07.10.2019 г.

 19 февруари 2020 | 15:02